Oelemode

“ Weinig karakter is nodig voor beleefdheid in manieren, veel voor beleefdheid des geestes ”

Bruyère, Jean de la