Oelemode

“ Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen ”

Ascham, R.